Cláir/Cúrsaí

Agus níos mó ná 1,000 cúrsa ar fáil, is cinnte go bhfuil cúrsa ann duit

Tá níos mó na 1,000 cúrsa á reáchtáil ag CDVEC ar fud chathair Bhaile Átha Cliath. Tá 22 scoil agus coláiste againn agus táimid ag feidhmiú ar níos mó ná 100 láthair éagsúil. Táimid mórálach as sármhaitheas acadúil ár gcúrsaí agus toisc go gcuirimid timpeallacht foghlama ar fáil go háitiúil atá cairdiúil agus a bhfuil teacht éasca uirthi. Tá cláir dara leibhéal ar fáil in dhá scoil déag dár gcuid ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta. Tá 300 cúrsa lánaimseartha iar-Ardteistiméireachta ar fáil i sé choláiste dhéag dár gcuid ag leibhéil QQI 5 agus 6. Cuireann ár Seirbhís Oideachais Aosach cúrsaí ar fáil atá spriocdhírithe orthu siúd ar mian leo filleadh ar an oideachas agus cuireann ár Scoileanna Oíche gearrchúrsaí ar fáil a chlúdaíonn raon fairsing de shaghsanna caitheamh aimsire agus de spéiseanna.

Breathnaigh ar an gclár chun níos mó eolais a fháil – lean na naisc chuig ár gcoláistí nó déan cuardach inár mbunachar sonraí chun teacht ar an gcoláiste a bhfuil an cúrsa ceart duitse ann.

Comhroinn