Welcome from the Chief Executive

Welcome from Dr. Christy Duffy, Chief Executive CDETB.

Welcome to the website of City Of Dublin Education and Training Board. CDETB is the state
education and training authority for Dublin city. We provide, support and co-ordinate a
comprehensive range of professional high-quality education, training and youth services in Dublin city.

We are also responsible for supporting further and higher education students all over Ireland through SUSI, the national awarding authority for student grants.

Please browse through our website and explore the range of services we offer. If you cannot find what you are looking for or need more specific information, requests can be made via our
Contact Us page.

Dr. Christy Duffy,
Chief Executive.

 

Fáilte ón Dr Christy Duffy, Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath.

Fáilte romhat chuig suíomh gréasáin Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath. Is é Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath an t-údarás stáit um oideachas agus oiliúna do chathair Bhaile Átha Cliath. Bíonn réimse cuimsitheach de sheirbhísí oideachais, oiliúna agus óige ar ardchaighdeán proifisiúnta á soláthar agus á gcomheagrú againn i gcathair Bhaile Átha Cliath, agus tacaímid leo.

Chomh maith leis sin, cuirimid tacaíocht ar fáil do dhaltaí breisoideachais agus ardoideachais ar fud na hÉireann trí SUSI, an t-údarás dámhachtana náisiúnta do dheontais mhic léinn.

Féach timpeall ár suíomh gréasáin agus fiosraigh an réimse seirbhísí a chuirimid ar fáil. Mura bhfuil tú ábalta teacht ar an rud atá uait nó má tá eolas níos sonraí de dhíth ort, is féidir iarratais a dhéanamh trínár leathanach teagmhála.

An Dr Christy Duffy,
Príomhfheidhmeannach.

 

 

Share